Het Bestuur

Voorzitter: Jochem Boonstra

Vice-Voorzitter: Hielke Altena

Penningmester: Fardou Veenstra

Secretaris: Frieda Brouwer

Algemeen lid: Femmy Kerstma met de bijzondere taak wedstrijdsecretariaat

Algemeen lid: Albertine Broers

Algemeen lid: Esther Jonker