Het Bestuur


Voorzitter: Jochem Boonstra
Penningmeester/vice-voorzitter: Hielke Altena
Secretaris: Iris Nijboer
Algemeen lid: Femmy Kerstma met de bijzondere taak wedstrijdsecretariaat
Algemeen lid: Albertine Broers