Het Bestuur


Voorzitter: Jochem Boonstra
Vice-Voorzitter: Hielke Altena
Penningmester: Fardou Veenstra
Secretaris: Frieda Brouwer
Algemeen lid: Femmy Kerstma met de bijzondere taak wedstrijdsecretariaat
Algemeen lid: Albertine Broers
Algemeen lid: Esther Jonker