Contributie

Contributiebedragen voor 2013

  Pony’s Paarden Rechtrichten Opmerking
Lessend lid  23,–   /mnd € 25,–   /mnd € 35,–  /mnd
Niet-lessend lid € 80,–   /jaar  80,–   /jaar n.v.t. wordt per kwartaal geïnd
Lidmaatschap KNHS incl. P&S € 43,50 /jaar € 43,50 /jaar € 43,50 /jaar  Geldt voor het 1e gezinslid, 2egezinsleden betalen  14,50
Startpas (ongelimiteerd) € 55,50  /jaar € 75.50 /jaar  n.v.t.
Startpas (gelimiteerd) € 35,50 /jaar € 55,50 /jaar  n.v.t.

De contributie en de kosten voor startkaarten, lidmaatschap KNHS e.d. worden via incasso’s geïnd. Meer informatie over deze kosten is te vinden op de site van de KNHS, www.knhs.nl.

De opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk aan het einde van het kalenderjaar en moet schriftelijk vóór 1 november worden gemeld.

Opzeggen van deelname aan de lessen kan alleen per 1 april of 1 oktober met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het is ook mogelijk om alleen ‘s winters of ‘s zomers te lessen. Je bent dan de resterende maanden niet-lessend lid. Voor meer informatie kun je terecht bij het bestuur.